Pazartesi, Mayıs 27, 2024

Gizlilik politikası

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklamaktadır. Ayrıca size gizlilik haklarınızı ve yasaların sizi nasıl koruduğunu anlatmaktadır.

Güncellenme tarihi: 23.12.2023

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Tercüme ve Tanımlar

Tercüme

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullarda tanımlanan anlamlara sahiptir.

Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikası ve amacı;

Hizmete erişen veya Hizmet’i kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmet’e eriştiği veya Hizmet’i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelmektedir.

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında, Hizmeti kullanan kişi olduğunuz için Veri Sahibi veya Kullanıcı olarak anılabilirsiniz.

 • Şirket: Travelertopia, Pattaya, Tayland (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır.) ‘yi ifade etmektedir. GDPR’nin amaçları doğrultusunda Şirket, Veri Denetleyicisidir.
 • Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için Sizin için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelmektedir.
 • Web sitesi: Travelertopia’ya aittir, https://travelertopia.com adresinden erişilebilmektedir.
 • Hizmet,Web Sitesini ifade etmektedir.
 • Site, Ülkeye atıfta bulunmaktadır. Türkiye
 • Hizmet Sağlayıcı, verileri Şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Şirkete Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade etmektedir.GDPR’nin amaçları doğrultusunda, Hizmet Sağlayıcılar Veri İşleyicileri olarak kabul edilir.
 • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, bir Kullanıcının Hizmeti kullanmak için oturum açabileceği veya bir hesap oluşturabileceği herhangi bir web sitesini veya herhangi bir sosyal ağ web sitesini ifade etmektedir.
 • Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.GDPR amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler, ad, kimlik, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal koşullara özgü bir veya daha fazla faktör gibi Sizinle ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelmekteldir.CCPA’nın amaçları doğrultusunda, Kişisel Veriler, Sizi tanımlayan, ilişkili, açıklayan veya ilişkilendirilebilecek veya doğrudan veya dolaylı olarak sizinle makul bir şekilde ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi anlamına gelmektedir.
 • Çerezler,bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen ve birçok kullanımı arasında o web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.
 • Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
 • Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verileri ifade etmektedir.
 • Veri Sorumlusu, GDPR’nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) amaçları doğrultusunda, Şirketi, Kişisel Verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen tüzel kişi olarak ifade etmektedir.
 • İş, CCPA (Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası) amacıyla, Şirket’i, Tüketicilerin kişisel bilgilerini toplayan ve Tüketicilerin kişisel bilgilerinin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen veya adına bu bilgilerin işlendiği tüzel kişilik olarak ifade eder. Bilgi toplanır ve tek başına veya başkalarıyla birlikte, Kaliforniya Eyaletinde iş yapan tüketicilerin kişisel bilgilerinin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirlemektedir.
 • Tüketici, CCPA (Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası) amacıyla, Kaliforniya’da ikamet eden gerçek bir kişi anlamına gelmektedir. Yasada tanımlandığı şekliyle mukim, (1) ABD’de geçici veya geçici bir amaç dışında bulunan her bireyi ve (2) ABD’de ikamet eden ve ABD dışında geçici veya geçici bir süre için bulunan her bireyi içermektedir.
 • CCPA(Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası) amacıyla Satış, bir Tüketicinin kişisel bilgilerinin sözlü, yazılı veya elektronik veya başka yollarla satılması, kiralanması, serbest bırakılması, ifşa edilmesi, yayılması, kullanılabilir hale getirilmesi, aktarılması veya başka bir şekilde iletilmesi anlamına gelmektedir. Parasal veya diğer değerli bir bedel karşılığında başka bir işletmeye veya üçüncü bir tarafa.

Kişisel Verilerinizi Toplama ve Kullanma

Toplanan Veri Türleri

Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, Sizden, Sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • E-posta
 • Ad ve soyad
 • Telefon numarası
 • Adres, Ülke, Eyalet, İl ZIP/Posta code, Şehir
 • Kullanım verisi

Kullanım verisi

Kullanım Verileri, Hizmet kullanılırken otomatik olarak toplanmaktadır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz gibi bilgileri içerebilmektedir. Tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri de kullanılabilmektedir.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, cep telefonunuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabilmekteyiz. işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri de toplanabilmektedir.

Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabilmekteyiz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri depolamak için Çerezler ve benzer izleme teknolojileri kullanmaktayız. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak, izlemek, Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretleyen etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilmektedir;

 • Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri:Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerez gönderildiğinde belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarınızı Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece, Hizmetimiz Çerezleri kullanabilmektedir.
 • Flaş Çerezler:Hizmetimizin belirli özellikleri, tercihleriniz veya Hizmetimizdeki etkinliğiniz hakkında bilgi toplamak ve depolamak için yerel olarak depolanmış nesneleri (veya Flash Tanımlama Bilgilerini) kullanılabilmektedir. Flash Tanımlama Bilgileri, Tarayıcı Tanımlama Bilgileri için kullanılanlarla aynı tarayıcı ayarları tarafından yönetilmemektedir. Flash Çerezlerini nasıl silebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Yerel paylaşılan nesneleri devre dışı bırakmak veya silmek için ayarları nerede değiştirebilirim?” bölümünü okuyun. https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_ adresinde bulunabilirhttps://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web İşaretçileri:Hizmetimizin ve e-postalarımızın belirli bölümleri, örneğin Şirketin bu sayfaları ziyaret eden kullanıcıları saymasına izin veren web işaretçileri (net gifler, piksel etiketleri ve tek pikselli gifler olarak da anılır) olarak bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir. Veya bir e-posta ve diğer ilgili web sitesi istatistikleri için (örneğin, belirli bir bölümün popülerliğini kaydetme ve sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulama) için kullanılabilmektedir..

Çerezler “Kalıcı” veya “Oturum” Çerezleri olabilmektedir. Kalıcı Çerezler, çevrimdışı olduğunuzda kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken, Oturum Çerezleri, web tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinmektedir.

Aşağıda belirtilen amaçlar için hem Oturum hem de Kalıcı Çerezleri kullanıyoruz;

 • Gerekli / Temel ÇerezlerTürü: Oturum Çerezleri, Yöneten: BizAmaç:Bu Çerezler, Size Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri sağlamak ve Sitenin bazı özelliklerini kullanmanızı sağlamak için gereklidir. Kullanıcıların kimliğinin doğrulanmasına ve kullanıcı hesaplarının dolandırıcılık amaçlı kullanılmasını önlemeye yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve biz bu Çerezleri yalnızca Size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.
 • Çerez Politikası / Bildirim Kabul Çerezleri ve tür: Kalıcı Çerezler, Yöneten: BizAmaç: Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediğini belirler.
 • İşlevsellik Çerezleri ve türü: Kalıcı Çerezler, Yöneten: Biz
 • Amaç:Bu Çerezler, Web Sitesini kullandığınızda, giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak gibi yaptığınız seçimleri hatırlamamızı sağlamaktadır. Bu Çerezlerin amacı Size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmek zorunda kalmamaktır.
 • İzleme ve Performans ÇerezleriTürü: Kalıcı Çerezler, Yöneten: Üçüncü TaraflarAmaç:Bu Çerezler, Web Sitesine gelen trafik ve kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri izlemek için kullanılmaktadır. Bu Çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler, sizi doğrudan veya dolaylı olarak bireysel bir ziyaretçi olarak tanımlayabilmektedir. Bunun nedeni, toplanan bilgilerin genellikle Web Sitesine erişmek için kullandığınız cihazla ilişkili takma adlı bir tanımlayıcıya bağlı olmasıdır. Bu Çerezleri, kullanıcılarımızın bunlara nasıl tepki verdiğini görmek için Web Sitesinin yeni sayfalarını, özelliklerini veya yeni işlevlerini test etmek için de kullanabiliriz.
 • Hedefleme ve Reklam ÇerezleriTür: Kalıcı Çerezler, Yönetici: Üçüncü TaraflarAmaç:Bu Çerezler, sizin ilginizi çekme olasılığı daha yüksek olan reklamları göstermemizi sağlamak için tarama alışkanlıklarınızı takip etmektedir. Bu Çerezler, Sizi benzer ilgi alanlarına sahip diğer kullanıcılarla gruplandırmak için tarama geçmişinizle ilgili bilgileri kullanabilmektedir. Bu bilgilere dayanarak ve Bizim iznimizle, üçüncü taraf reklamcılar, Siz üçüncü taraf web sitelerindeyken ilgi alanlarınızla alakalı olacağını düşündüğümüz reklamları göstermelerini sağlamak için Çerezler yerleştirebilmektedir.

Kullandığımız çerezler ve çerezlere ilişkin tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir;

 • Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.
 • Hesabınızı yönetmek için:Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için gerekebilmektedir. Sağladığınız Kişisel Veriler, Size kayıtlı bir kullanıcı olarak sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilmektedir.
 • Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, öğeler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yapılan herhangi bir başka sözleşmenin geliştirilmesi, uygunluğu ve üstlenilmesi için kullanılabilmektedir.
 • Sizinle iletişime geçmek için:E-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya bir mobil uygulamanın güncellemelerle ilgili anlık bildirimleri veya güvenlik güncellemeleri dahil işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili bilgilendirici iletişimler gibi diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleriyle Sizinle iletişime geçmek, uygulanması için gerekli veya makul olduğunda kullanılabilmektedir.
 • Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlere benzer sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında Size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak için kullanılabilmektedir.
 • Taleplerinizi yönetmek için:Bize gelen taleplerinize katılmak ve yönetmek için kullanılabilmektedir.
 • Size hedefli reklamlar sunmak için:Bilgilerinizi, ilgi alanlarınıza ve/veya konumunuza uygun içerik ve reklam geliştirmek ve görüntülemek (ve bunu yapan üçüncü taraf satıcılarla çalışmak) ve etkinliğini ölçmek için kullanabiliriz.
 • İş transferleri için:Bilgilerinizi bir birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden yapılanma, tasfiye veya varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının, ister sürekli bir şirket olarak isterse iflas, tasfiyenin bir parçası olarak, değerlendirmek veya yürütmek için kullanabiliriz. Veya Hizmet kullanıcılarımız hakkında tarafımızca tutulan Kişisel Verilerin devredilen varlıklar arasında yer aldığı benzer bir işlem için kullanabiliriz.
 • Diğer amaçlar için:Bilgilerinizin veri analizi, kullanım eğilimlerinin belirlenmesi, promosyon kampanyalarımızın etkinliğinin belirlenmesi ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve geliştirmek gibi başka amaçlar için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz;

 • Hizmet Sağlayıcılarla:Kişisel bilgilerinizi Hizmetimizin kullanımını izlemek, analiz etmek, Hizmetimizi desteklemek ve sürdürmek için Size reklamlar göstermek, Hizmetimizi ziyaret ettikten sonra Size üçüncü taraf web sitelerinde reklam vermek için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Ayrıca Sizinle iletişime geçmek için kullanabiliriz.
 • İş transferleri için:Kişisel bilgilerinizi herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete satın alınmasıyla bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.
 • Bağlı Kuruluşlarla:Bilgilerinizi bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz. Bu durumda bu bağlı kuruluşların bu Gizlilik Politikası ile uymasını zorunlu kılacağız. İştirakler, ana şirketimizi ve bizim kontrol ettiğimiz veya bizimle ortak kontrol altında olan diğer bağlı kuruluşları, ortak girişim ortaklarını veya diğer şirketleri içerir.
 • İş ortaklarıyla:Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için Bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
 • Diğer kullanıcılarla:Kişisel bilgileri paylaştığınız veya diğer kullanıcılarla ortak alanlarda başka bir şekilde etkileşime girdiğiniz zaman, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilmektedir. Aynı şekilde dışarıda herkese açık olarak dağıtılabilmektedir. Diğer kullanıcılarla etkileşime girerseniz veya bir Üçüncü Şahıs Sosyal Medya Hizmeti aracılığıyla kaydolursanız, Üçüncü Şahıs Sosyal Medya Hizmetindeki kişileriniz adınızı, profilinizi, resimlerinizi ve faaliyetinizin açıklamasını görebilmektedir. Benzer şekilde, diğer kullanıcılar etkinliğinizin açıklamalarını görüntüleyebilmektedir. Ayrıca sizinle iletişim kurabilir ve profilinizi görüntüleyebilmektedirler.
 • Sizin izninizle:Kişisel bilgilerinizi, sizin izninizle başka herhangi bir amaç için ifşa edebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikası ve belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Şirket ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amacıyla saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanılması veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca tutmak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirketin faaliyet ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Bu bilgilerin, veri koruma yasalarının Sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği eyalet, il, ülke veya diğer resmi yargı yetkisi dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda saklanabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikası için verdiğiniz onayın ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin sözleşmenizi temsil eder.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikası ile uygun olarak ele alındığından emin olmak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır. Kişisel Verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere, Verileriniz ve diğer kişisel bilgileriniz yeterli kontroller olmadıkça bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İfşası

Ticari işlemler

Şirket bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olursa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikası tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Kolluk kuvvetleri

Belirli koşullar altında, kanunen veya resmi makamların (örneğin bir mahkeme veya bir devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak gerekli olması halinde Şirketin Kişisel Verilerinizi açıklaması gerekebilir.

Diğer yasal gereklilikler

Şirket, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak,
 • Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak,
 • Hizmetle bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak,
 • Hizmet Kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak,
 • Yasal sorumluluğa karşı korumak.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çabalarken, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Detaylı Bilgi

Kullandığımız Hizmet Sağlayıcıların Kişisel Verilerinize erişimi olabilir. Bu üçüncü taraf satıcılar, Hizmetimiz üzerindeki etkinliğiniz hakkında Gizlilik Politikalarına uygun olarak bilgi toplar, saklar, kullanır, işler ve aktarır.

Google Analytics

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz.

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google, toplanan verileri kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir. Google Analytics devre dışı bırakma tarayıcı eklentisini yükleyerek Hizmetteki etkinliğinizi Google Analytics’e sunmayı devre dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript’in (ga.js, analytics.js ve dc.js) ziyaret etkinliği hakkında Google Analytics ile bilgi paylaşmasını engeller.

Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Reklam

Hizmetimizi desteklemeye ve sürdürmeye yardımcı olmak için Size reklamlar göstermek için Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Google AdSense ve DoubleClick CookieGoogle, üçüncü taraf bir satıcı olarak Hizmetimizde reklam sunmak için çerezleri kullanır. Google’ın DoubleClick çerezini kullanması, kendisinin ve ortaklarının, Hizmetimize veya İnternet’teki diğer web sitelerine yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılarımıza reklam sunmasına olanak tanır. Google Ads Ayarları web sayfası: http://www.google.com/ads/preferences/

Google AdMob by GoogleAdMob, Google Inc. tarafından sağlanmaktadır.Google tarafından açıklanan talimatları uygulayarak AdMob by Google hizmetinden çıkabilirsiniz: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google’ın toplanan bilgileri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen “İş ortaklarımızın sitelerini veya uygulamasını kullandığınızda Google verileri nasıl kullanır” sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/technologies/partner-sites veya Gizlilik politikası sayfasını ziyaret edin. Google Politikası: https://policies.google.com/privacy

Davranışsal Yeniden Pazarlama

Şirket, Hizmetimize eriştikten veya Hizmeti ziyaret ettikten sonra Size reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerini kullanır. Biz ve üçüncü taraf satıcılarımız, Cihazınızı tanımamıza ve Hizmetimizi nasıl kullandığınızı anlamamıza yardımcı olmak için tanımlama bilgileri ve tanımlama bilgisi olmayan teknolojiler kullanıyoruz. Böylece Hizmetimizi ilgi alanlarınızı yansıtacak ve Size daha fazla ilginizi çekebilecek reklamlar sunacak şekilde iyileştirebiliriz.

Bu üçüncü taraf satıcılar, Hizmetimiz üzerindeki etkinliğiniz hakkında Gizlilik Politikası için uygun olarak bilgi toplar, depolar, kullanır, işler ve aktarır ve Bize şunları sağlar:

 • Hizmetimizdeki trafiği ve tarama etkinliğini ölçün ve analiz edin
 • Ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz için size üçüncü taraf web sitelerinde veya uygulamalarda reklam gösterin
 • Reklam kampanyalarımızın performansını ölçün ve analiz edin

Bu üçüncü taraf satıcılardan bazıları, çerezleri engelleyen tarayıcı ayarlarından etkilenmeyebilecek çerez olmayan teknolojiler kullanabilir. Tarayıcınız, bu tür teknolojileri engellemenize izin vermeyebilir. Size ilgi alanına dayalı reklamcılık sunmak amacıyla bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını reddetmek için aşağıdaki üçüncü taraf araçlarını kullanabilirsiniz:

NAI’nin devre dışı bırakma platformu: http://www.networkadvertising.org/choices/

EDAA’nın vazgeçme platformu http://www.youronlinechoices.com/

DAA’nın devre dışı bırakma platformu: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Mobil cihazınızda Reklam İzlemeyi Sınırla (iOS) ve Reklam Kişiselleştirmeden Çıkma (Android) gibi gizlilik özelliklerini etkinleştirerek tüm kişiselleştirilmiş reklamlardan vazgeçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için mobil cihazınızın Yardım sistemine bakın.

Karma e-posta adresleri (varsa) veya Hizmetimizde toplanan diğer çevrimiçi tanımlayıcılar gibi bilgileri bu üçüncü taraf satıcılarla paylaşabiliriz. Bu, üçüncü taraf satıcılarımızın Size reklamları cihazlar ve tarayıcılar arasında tanımasını ve yayınlamasını sağlar. Bu üçüncü taraf satıcılar tarafından kullanılan teknolojiler ve cihazlar arası yetenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda listelenen her satıcının Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret edin.

Kullandığımız üçüncü taraf satıcılar şunlardır:

Twitter yeniden pazarlama hizmeti Twitter Inc. tarafından sağlanmaktadır.Twitter’ın ilgi alanına dayalı reklamlarını, talimatlarını izleyerek devre dışı bırakabilirsiniz: https://support.twitter.com/articles/20170405

Twitter’ın Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret ederek gizlilik uygulamaları ve politikaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://twitter.com/privacy

Facebook yeniden pazarlama hizmeti Facebook Inc. tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfayı ziyaret ederek Facebook’tan ilgi alanına dayalı reklamcılık hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.facebook.com/help/516147308587266

Facebook’un ilgi alanına dayalı reklamlarından çıkmak için Facebook’taki şu talimatları izleyin: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook, Dijital Reklamcılık Birliği tarafından oluşturulan Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık için Öz Düzenleme İlkelerine bağlıdır. Ayrıca, ABD’deki Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/choices/, Kanada’daki Digital Advertising Alliance of Canada http://youradchoices.ca/ aracılığıyla Facebook ve diğer katılımcı şirketlerden çıkabilirsiniz veya Avrupa’daki Avrupa Etkileşimli Dijital Reklam Birliği http://www.youronlinechoices.eu/ veya mobil cihaz ayarlarınızı kullanarak devre dışı bırakın.

Facebook’un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook’un Veri Politikasını ziyaret edin: https://www.facebook.com/privacy/explanation

GDPR Gizliliği

GDPR Kapsamında Kişisel Verileri İşlemenin Yasal Dayanağı

Kişisel Verileri aşağıdaki koşullar altında işleyebiliriz:

 • Onay:Kişisel Verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesi için onay verdiniz.
 • Bir sözleşmenin ifası:Kişisel Verilerin sağlanması, Sizinle bir sözleşmenin ifası ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükler için gereklidir.
 • Yasal yükümlülükler:Kişisel Verilerin işlenmesi, Şirketin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum için gereklidir.
 • Hayati menfaatler:Kişisel Verilerin İşlenmesi, Sizin hayati menfaatlerinizi veya başka bir gerçek kişiyi korumak için gereklidir.
 • Kamu Çıkarları:Kişisel Verilerin işlenmesi, kamu yararına veya Şirkete verilen resmi yetkinin kullanılmasına yönelik yürütülen bir görevle ilgilidir.
 • Meşru menfaatler:Kişisel Verilerin işlenmesi, Şirket tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için gereklidir.

Her durumda, Şirket, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğu konusunda memnuniyetle yardımcı olacaktır.

GDPR Kapsamındaki Haklarınız

Şirket, Kişisel Verilerinizin gizliliğine saygı göstermeyi ve haklarınızı kullanabileceğinizi garanti etmeyi taahhüt eder.

Bu Gizlilik Politikası kapsamında ve AB içindeyseniz yasalara göre şunları yapma hakkına sahipsiniz:

Kişisel Verilerinize erişim isteyin. Sizinle ilgili sahip olduğumuz bilgilere erişme, bunları güncelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, Size yardımcı olmak için lütfen Bizimle iletişime geçin. Bu aynı zamanda Sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz Kişisel Verilerin bir kopyasını almanızı da sağlamaktadır.

Sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep edin. Sizinle ilgili elimizde bulunan eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Bu hak, İşlememiz için yasal dayanak olarak meşru bir menfaate dayandığımız ve Sizin özel durumunuzla ilgili olarak, bu nedenle Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etmek istemenize neden olan bir şey olduğunda mevcuttur. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi doğrudan pazarlama amaçları için işlediğimiz yere itiraz etme hakkına da sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edin. Kişisel Verileri işlemeye devam etmemiz için iyi bir neden olmadığında, Kişisel Verileri silmemizi veya kaldırmamızı isteme hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerinizin aktarılmasını talep edin. Size veya seçtiğiniz bir üçüncü tarafa Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir biçimde sağlayacağız. Lütfen bu hakkın yalnızca başlangıçta Bize kullanma izni verdiğiniz veya Bilgileri Sizinle bir sözleşme yapmak için kullandığımız otomatik bilgiler için geçerli olduğunu unutmayın.

Onayınızı geri çekin. Kişisel Verilerinizi kullanmaya ilişkin onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekerseniz, Size Hizmetin belirli belirli işlevlerine erişim sağlayamayabiliriz.

GDPR Veri Koruma Haklarınızın Kullanılması

Bizimle iletişime geçerek erişim, düzeltme, iptal ve itiraz haklarınızı kullanabilirsiniz. Lütfen bu tür taleplere yanıt vermeden önce Kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi unutmayın. Bir talepte bulunursanız, Size mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Yetkilisine şikayette bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) iseniz, lütfen AEA’daki yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin.

CCPA Gizliliği

Kaliforniya sakinlerine yönelik bu gizlilik bildirimi bölümü, Gizlilik Politikası sayfamızda yer alan bilgileri tamamlar ve yalnızca Kaliforniya Eyaletinde ikamet eden tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler için geçerlidir.

Toplanan Kişisel Bilgilerin Kategorileri

Belirli bir Tüketici veya Cihazla doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan, ilgili, açıklayan, referans veren, ilişkilendirilebilecek veya makul şekilde bağlanabilecek bilgileri topluyoruz. Aşağıda, son on iki (12) ay içinde Kaliforniya’da ikamet edenlerden toplayabileceğimiz veya toplamış olabileceğimiz kişisel bilgi kategorilerinin bir listesi bulunmaktadır.

Lütfen aşağıdaki listede verilen kategorilerin ve örneklerin CCPA’da tanımlananlar olduğunu unutmayın. Bu, söz konusu kişisel bilgi kategorisinin tüm örneklerinin aslında Bizim tarafımızdan toplandığı anlamına gelmez, ancak geçerli kategorideki bu bilgilerin bir kısmının toplanmış olabileceğine dair bilgimiz dahilindeki iyi niyetli inancımızı yansıtır. Örneğin, belirli kategorilerdeki kişisel bilgiler yalnızca, bu tür kişisel bilgileri doğrudan Bize sağlamış olmanız durumunda toplanacaktır.

 • Kategori A:Tanımlayıcılar.Örnekler: Gerçek ad, takma ad, posta adresi, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, İnternet Protokolü adresi, e-posta adresi, hesap adı, sürücü belgesi numarası, pasaport numarası veya diğer benzer tanımlayıcılar. Toplanan: Evet.
 • Kategori B: California Müşteri Kayıtları tüzüğünde listelenen kişisel bilgi kategorileri (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).Örnekler: Bir ad, imza, Sosyal Güvenlik numarası, fiziksel özellikler veya açıklama, adres, telefon numarası, pasaport numarası, ehliyet veya eyalet kimlik kartı numarası, sigorta poliçesi numarası, eğitim, istihdam, istihdam geçmişi, banka hesap numarası, kredi kartı numarası, banka kartı numarası veya diğer finansal bilgiler, tıbbi bilgiler veya sağlık sigortası bilgileri. Bu kategoride yer alan bazı kişisel bilgiler diğer kategorilerle örtüşebilir.Toplanan: Evet.
 • Kategori C:Kaliforniya veya federal yasalar kapsamında korunan sınıflandırma özellikleri.Örnekler: Yaş (40 yaş veya üzeri), ırk, renk, soy, ulusal köken, vatandaşlık, din veya inanç, medeni durum, tıbbi durum, fiziksel veya zihinsel engel, cinsiyet ( cinsiyet, cinsel kimlik, cinsiyet ifadesi, hamilelik veya doğum ve ilgili tıbbi durumlar dahil), cinsel yönelim, gazi veya askeri durum, genetik bilgiler (ailesel genetik bilgiler dahil). Toplanan: Hayır.
 • Kategori D:Ticari bilgiler.Örnekler: Satın alınan veya dikkate alınan ürün veya hizmetlerin kayıtları ve geçmişi.Toplanan: Hayır.
 • Kategori E:Biyometrik bilgi.Örnekler: Bir şablonu veya diğer tanımlayıcıyı veya kimlik bilgilerini çıkarmak için kullanılan genetik, fizyolojik, davranışsal ve biyolojik özellikler veya etkinlik kalıpları, örneğin parmak izleri, yüz izleri ve ses izleri, iris veya retina taramaları, tuş vuruşu, yürüyüş veya diğer fiziksel kalıplar ve uyku, sağlık veya egzersiz verileri.Toplanan: Hayır.
 • Kategori F:İnternet veya diğer benzer ağ etkinliği.Örnekler: Hizmetimiz veya reklamımızla etkileşim.Toplanan: Evet.
 • Kategori G:Coğrafi konum verileri.Örnekler: Yaklaşık fiziksel konum.Toplanan: Hayır.
 • Kategori H:Duyusal veriler.Örnekler: Ses, elektronik, görsel, termal, koku alma veya benzeri bilgiler.Toplanan: Hayır.
 • Kategori I:Mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler.Örnekler: Mevcut veya geçmiş iş geçmişi veya performans değerlendirmeleri.Toplanan: Hayır.
 • Kategori J:Kamuya açık olmayan eğitim bilgileri (Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası (20 USC Bölüm 1232g, 34 CFR Bölüm 99) uyarınca).Örnekler: Bir eğitim kurumu veya onun adına hareket eden taraf tarafından tutulan bir öğrenciyle doğrudan ilgili eğitim kayıtları notlar, transkriptler, sınıf listeleri, öğrenci programları, öğrenci kimlik kodları, öğrenci mali bilgileri veya öğrenci disiplin kayıtları gibi. Toplanan: Hayır.
 • Kategori K:Diğer kişisel bilgilerden elde edilen çıkarımlar.Örnekler: Bir kişinin tercihlerini, özelliklerini, psikolojik eğilimlerini, eğilimlerini, davranışlarını, tutumlarını, zekasını, yeteneklerini ve yeteneklerini yansıtan profil.Toplanan: Hayır.

CCPA kapsamında kişisel bilgiler şunları içermez:

 • Devlet kayıtlarından kamuya açık bilgiler
 • Kimliği belirsizleştirilmiş veya toplu tüketici bilgileri
 • CCPA’nın kapsamı dışında kalan bilgiler, örneğin:
  1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ve Kaliforniya Tıbbi Bilgilerin Gizliliği Yasası (CMIA) kapsamındaki sağlık veya tıbbi bilgiler veya klinik araştırma verileri
 • Adil Kredi Raporlama Yasası (FRCA), Gramm-Leach-Bliley Yasası (GLBA) veya California Finansal Bilgi Gizliliği Yasası (FIPA) ve 1994 tarihli Sürücü Gizliliğini Koruma Yasası dahil olmak üzere belirli sektöre özgü gizlilik yasalarının kapsadığı Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgi Kaynakları

Yukarıda listelenen kişisel bilgi kategorilerini aşağıdaki kaynak kategorilerinden alıyoruz:

 • Doğrudan Sizden.Örneğin, Hizmetimizde doldurduğunuz formlardan, Hizmetimiz aracılığıyla ifade ettiğiniz veya sağladığınız tercihler.
 • Dolaylı olarak Sizden.Örneğin, Hizmetimiz üzerindeki faaliyetlerinizi gözlemleyerek.
  Otomatik olarak Sizden. Örneğin, Siz Hizmetimizde gezinirken Biz veya Hizmet Sağlayıcılarımız Cihazınıza yerleştirdiğimiz çerezler aracılığıyla.
 • Servis Sağlayıcılardan.Örneğin, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü şahıs satıcılar, Hizmetimizde reklam sağlamak için üçüncü şahıs satıcılar, Size hedefli reklamlar sunmak için üçüncü şahıs satıcılar veya sağlamak için kullandığımız diğer üçüncü şahıs satıcılar Size Hizmet.

Kişisel Bilgilerin İş Amaçlı veya Ticari Amaçlarla Kullanımı

Topladığımız kişisel bilgileri “iş amaçları” veya “ticari amaçlar” (CCPA kapsamında tanımlandığı şekilde) için kullanabilir veya ifşa edebiliriz, bunlar aşağıdaki örnekleri içerebilir:

 • Hizmetimizi işletmek ve Size Hizmetimizi sunmak.
 • Endişelerinizi araştırmak ve ele almak, Hizmetimizi izlemek ve iyileştirmek dahil olmak üzere Size destek sağlamak ve sorularınızı yanıtlamak için.
 • Bilgileri verdiğiniz nedeni yerine getirmek veya karşılamak için. Örneğin, Hizmetimiz hakkında bir soru sormak için iletişim bilgilerinizi paylaşırsanız, bu kişisel bilgileri sorunuza yanıt vermek için kullanacağız.
 • Yürürlükteki yasa, mahkeme emri veya hükümet düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde kolluk kuvvetleri taleplerine yanıt vermek.
 • Kişisel bilgilerinizi toplarken Size açıklandığı gibi veya CCPA’da başka şekilde belirtildiği şekilde.
 • Dahili idari ve denetim amaçlı.
 • Güvenlik olaylarını tespit etmek ve gerektiğinde bu tür faaliyetlerden sorumlu olanları kovuşturmak da dahil olmak üzere kötü niyetli, aldatıcı, dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak.

Lütfen yukarıda verilen örneklerin açıklayıcı olduğunu ve ayrıntılı olması amaçlanmadığını unutmayın. Bu bilgileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen “Kişisel Verilerinizin Kullanımı” bölümüne bakın.

Ek kişisel bilgi kategorileri toplamaya veya topladığımız kişisel bilgileri maddi olarak farklı, ilgisiz veya uyumsuz amaçlar için kullanmaya karar verirsek, bu Gizlilik Politikası sayfasını güncelleyeceğiz.

Kişisel Bilgilerin İş Amaçlı veya Ticari Amaçlarla Açıklanması

Aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini ticari veya ticari amaçlarla kullanabilir veya ifşa edebiliriz ve son on iki (12) ay içinde kullanmış veya ifşa etmiş olabiliriz:

 • Kategori A: Tanımlayıcılar
 • Kategori B: California Müşteri Kayıtları tüzüğünde listelenen kişisel bilgi kategorileri (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategori F: İnternet veya diğer benzer ağ etkinliği

Lütfen yukarıda listelenen kategorilerin CCPA’da tanımlananlar olduğunu unutmayın. Bu, söz konusu kişisel bilgi kategorisinin tüm örneklerinin aslında ifşa edildiği anlamına gelmez, ancak geçerli kategorideki bu bilgilerin bir kısmının ifşa edilmiş olabileceğine ve ifşa edilmiş olabileceğine dair bilgimiz dahilindeki iyi niyetli inancımızı yansıtır.

Kişisel bilgileri bir iş veya ticari amaç için ifşa ettiğimizde, amacı açıklayan ve alıcının bu kişisel bilgileri hem gizli tutmasını hem de sözleşmenin ifası dışında herhangi bir amaçla kullanmamasını gerektiren bir sözleşme imzalarız.

Kişisel Bilgilerin Satışı

CCPA’da tanımlandığı gibi, “satmak”, bir tüketicinin kişisel bilgilerinin sözel, yazılı veya elektronik veya diğer yollarla satılması, kiralanması, serbest bırakılması, ifşa edilmesi, yayılması, kullanılabilir hale getirilmesi, aktarılması veya başka bir şekilde iletilmesi anlamına gelir. Değerli bir değerlendirme için üçüncü bir tarafa iş. Bu, kişisel bilgileri paylaşma karşılığında bir tür fayda elde etmiş olabileceğimiz anlamına gelir, ancak bu mutlaka parasal bir fayda değildir.

Lütfen aşağıda listelenen kategorilerin CCPA’da tanımlananlar olduğunu unutmayın. Bu, söz konusu kişisel bilgi kategorisinin tüm örneklerinin aslında satıldığı anlamına gelmez, ancak geçerli kategorideki bu bilgilerin bir kısmının karşılığında değer karşılığında paylaşılabileceğine ve paylaşılabileceğine dair bilgimiz dahilindeki iyi niyetli inancımızı yansıtır. .

Son on iki (12) ay içinde aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini satabilir ve satmış olabiliriz:

 • Kategori A: Tanımlayıcılar
 • Kategori B: California Müşteri Kayıtları tüzüğünde listelenen kişisel bilgi kategorileri (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategori F: İnternet veya diğer benzer ağ etkinliği

Kişisel Bilgilerin Payı

Yukarıdaki kategorilerde tanımlanan kişisel bilgilerinizi aşağıdaki üçüncü şahıs kategorileri ile paylaşabiliriz:

 • Servis sağlayıcıları
 • İştiraklerimiz
 • İş ortaklarımız
 • Size sunduğumuz ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak Kişisel bilgilerinizi ifşa etmemiz için Sizin veya temsilcilerinizin Bize yetki verdiği üçüncü taraf satıcılar.

16 Yaşından Küçüklerin Kişisel Bilgilerinin Satışı

13 ila 16 yaş arasındaki Tüketiciden olumlu yetki (“katılma hakkı”) almadığımız sürece, 16 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz Tüketicilerin kişisel bilgilerini satmayız veya 13 yaşından küçük bir Tüketicinin ebeveyni veya vasisi onayı ile. Kişisel bilgilerin satışını tercih eden tüketiciler, istedikleri zaman gelecekteki satışlardan vazgeçebilirler. Vazgeçme hakkını kullanmak için Siz (veya yetkili temsilciniz), Bizimle iletişime geçerek Bize bir talepte bulunabilirsiniz.

13 (veya 16) yaşından küçük bir çocuğun Bize kişisel bilgileri sağladığına inanmak için nedeniniz varsa, lütfen bu bilgileri silmemizi sağlamak için yeterli ayrıntıyla Bizimle iletişime geçin.

CCPA Kapsamındaki Haklarınız

CCPA, California sakinlerine kişisel bilgileriyle ilgili belirli haklar sağlar. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Haber verme hakkı.Hangi Kişisel Veri kategorilerinin toplandığı ve Kişisel Verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.
 • Talep etme hakkı.CCPA kapsamında, toplamamız, kullanmamız, satışımız, iş amaçlı açıklamamız ve kişisel bilgi paylaşımımız hakkında Size bilgi vermemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

Talebinizi alıp onayladığımızda, Size şunları açıklayacağız;

 • Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kategorileri
 • Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgiler için kaynak kategorileri
 • Bu kişisel bilgileri toplamak veya satmak için ticari veya ticari amacımız
 • Bu kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü tarafların kategorileri
 • Sizin hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgiler

Kişisel bilgilerinizi sattıysak veya kişisel bilgilerinizi bir iş amacıyla ifşa ettiysek, Size şunları ifşa edeceğiz;

 • Satılan kişisel bilgi kategorilerinin kategorileri
 • Açıklanan kişisel bilgi kategorilerinin kategorileri
 • Kişisel Verilerin satışına hayır deme hakkı (opt-out). Kişisel bilgilerinizi satmamamız için Bizi yönlendirme hakkına sahipsiniz. Bir vazgeçme talebi göndermek için lütfen Bizimle iletişime geçin.
 • Kişisel Verileri silme hakkı. Belirli istisnalara tabi olarak Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır. Talebinizi alıp onayladığımızda, bir istisna geçerli olmadığı sürece kişisel bilgilerinizi kayıtlarımızdan sileriz (ve Hizmet Sağlayıcılarımızı silmeleri için yönlendiririz).

Bilgilerin saklanmasının Bizim veya Hizmet Sağlayıcılarımız için gerekli olması halinde, silme talebinizi reddedebiliriz:

 • Kişisel bilgileri topladığımız işlemi tamamlayın, talep ettiğiniz bir mal veya hizmeti sağlayın,
 • Sizinle devam eden iş ilişkimiz bağlamında makul olarak beklenen eylemleri gerçekleştirin veya Sizinle olan sözleşmemizi başka bir şekilde yerine getirin.
 • Güvenlik olaylarını tespit edin, kötü niyetli, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruyun veya bu tür faaliyetlerden sorumlu olanları kovuşturun.
 • Mevcut amaçlanan işlevselliği bozan hataları belirlemek ve onarmak için ürünlerde hata ayıklayın.
 • İfade özgürlüğü kullanın, başka bir tüketicinin özgür konuşma haklarını kullanma hakkını sağlayın veya yasaların öngördüğü başka bir hakkı kullanın.
 • Kaliforniya Elektronik İletişim Gizlilik Yasasına uyun (Cal. Ceza Yasası § 1546 ve devamı).
 • Daha önce bilgilendirilmiş onay verdiyseniz, bilgilerin silinmesinin araştırmanın başarısını büyük olasılıkla imkansız hale getirebileceği veya ciddi şekilde bozabileceği durumlarda, diğer tüm geçerli etik ve gizlilik yasalarına uyan kamu yararına kamu veya hakemli bilimsel, tarihi veya istatistiksel araştırmalara katılın. .
 • Bizimle olan ilişkinize dayalı olarak, yalnızca tüketici beklentileriyle makul ölçüde uyumlu olan dahili kullanımları etkinleştirin.
 • Yasal bir yükümlülüğe uymak.
 • Bu bilgileri, sağladığınız bağlamla uyumlu olan diğer dahili ve yasal kullanımlarda bulunun.

Ayrımcılığa uğramama hakkı. Aşağıdakiler dahil olmak üzere, tüketici haklarınızın herhangi birini kullandığınız için ayrımcılığa maruz kalmama hakkına sahipsiniz;

 • Size mal veya hizmet vermemek
 • İndirimler veya diğer faydaların kullanımı veya cezalar da dahil olmak üzere mal veya hizmetler için farklı fiyatlar veya oranlar talep etmek
 • Size farklı bir düzeyde veya kalitede mal veya hizmet sağlamak
 • Mal veya hizmetler için farklı bir fiyat veya oran veya farklı bir mal veya hizmet düzeyi veya kalitesi alacağınızı önermek

CCPA Veri Koruma Haklarınızı Kullanma

CCPA kapsamındaki haklarınızı kullanmak için ve Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, Bizimle iletişime geçebilirsiniz:

E-posta ile: aylin@travelertopia.com
Web sitemizde bu sayfayı ziyaret ederek: https://travelertopia.com/iletisim

Yalnızca Siz veya Kaliforniya Eyalet Sekreteri’ne kayıtlı ve Sizin adınıza hareket etme yetkisi verdiğiniz bir kişi, Kişisel bilgilerinizle ilgili doğrulanabilir bir talepte bulunabilir.

Bize talebiniz:

 • Hakkında kişisel bilgi topladığımız kişi veya yetkili bir temsilci olduğunuzu makul bir şekilde doğrulamamızı sağlayan yeterli bilgi sağlayın
 • Talebinizi doğru bir şekilde anlamamıza, değerlendirmemize ve yanıtlamamıza olanak sağlayacak yeterli ayrıntıyla açıklayın

Aşağıdakileri yapamazsak, isteğinize yanıt veremeyiz veya Size gerekli bilgileri sağlayamayız:

 • Kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulayın
 • Kişisel bilgilerin Sizinle ilgili olduğunu onaylayın

Doğrulanabilir talebinizi aldıktan sonra 45 gün içinde gerekli bilgileri ücretsiz olarak açıklayacak ve teslim edeceğiz. Gerekli bilgileri sağlama süresi, makul bir şekilde gerekli olduğunda ve önceden bildirimde bulunularak bir kez daha 45 gün daha uzatılabilir.

Sağladığımız tüm açıklamalar, yalnızca doğrulanabilir talebin alınmasından önceki 12 aylık dönemi kapsayacaktır.

Veri taşınabilirliği talepleri için, kişisel bilgilerinizi sağlamak için kolayca kullanılabilen ve herhangi bir engel olmaksızın bilgileri bir kuruluştan başka bir varlığa aktarmanıza izin verecek bir format seçeceğiz.

Kişisel Bilgilerimi Satmayın

Kişisel bilgilerinizin satışından vazgeçme hakkına sahipsiniz. Sizden doğrulanabilir bir tüketici talebi aldığımızda ve onayladığımızda, kişisel bilgilerinizin satışını durduracağız. Vazgeçme hakkınızı kullanmak için lütfen Bizimle iletişime geçin.

Ortaklık yaptığımız Hizmet Sağlayıcılar (örneğin, analiz veya reklam ortaklarımız), CCPA yasasında tanımlandığı şekilde kişisel bilgileri satan Hizmette teknoloji kullanabilir. Kişisel bilgilerinizin ilgi alanına dayalı reklamcılık amacıyla kullanımından ve CCPA yasası kapsamında tanımlanan bu potansiyel satışlardan vazgeçmek isterseniz, bunu aşağıdaki talimatları izleyerek yapabilirsiniz.

Lütfen herhangi bir devre dışı bırakma işleminin kullandığınız tarayıcıya özel olduğunu unutmayın. Kullandığınız her tarayıcıyı devre dışı bırakmanız gerekebilir.

İnternet sitesi

Hizmette sunulan talimatlarımızı izleyerek Hizmet Sağlayıcılarımız tarafından sunulan kişiselleştirilmiş reklamları almayı bırakabilirsiniz:

NAI’nin devre dışı bırakma platformu: http://www.networkadvertising.org/choices/

EDAA’nın vazgeçme platformu http://www.youronlinechoices.com/

DAA’nın devre dışı bırakma platformu: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Devre dışı bırakma, bilgisayarınıza, devre dışı bırakmak için kullandığınız tarayıcıya özel bir tanımlama bilgisi yerleştirecektir. Tarayıcıları değiştirirseniz veya tarayıcınız tarafından kaydedilen çerezleri silerseniz, tekrar devre dışı bırakmanız gerekecektir.

Mobil cihazlar

Mobil cihazınız, size ilgi alanlarınızı hedefleyen reklamlar sunmak için kullandığınız uygulamalarla ilgili bilgilerin kullanımını devre dışı bırakma olanağı verebilir:

Android cihazlarda “İlgi Alanına Dayalı Reklamları Kapat” veya “Reklam Kişiselleştirmeyi Kapat”
iOS cihazlarda “Reklam İzlemeyi Sınırla”

Ayrıca, mobil cihazınızdaki tercihleri değiştirerek mobil cihazınızdan konum bilgilerinin toplanmasını durdurabilirsiniz.

Kaliforniya Çevrimiçi Gizliliği Koruma Yasası’nın (CalOPPA) Gerektirdiği “Takip Etme” Politikası

Hizmetimiz Do Not Track sinyallerine yanıt vermiyor.

Ancak, bazı üçüncü taraf web siteleri, Sizin tarama aktivitelerinizi takip eder. Bu tür web sitelerini ziyaret ediyorsanız, web tarayıcınızda tercihlerinizi ayarlayarak izlenmek istemediğinizi web sitelerine bildirebilirsiniz. Web tarayıcınızın tercihler veya ayarlar sayfasını ziyaret ederek DNT’yi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

California Gizlilik Haklarınız (California’nın Shine the Light yasası)

California Medeni Kanunu Bölüm 1798 (California’nın Shine the Light kanunu) uyarınca, bizimle kurulmuş bir iş ilişkisine sahip California sakinleri, Kişisel Verilerini üçüncü şahısların doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü şahıslarla paylaşma konusunda yılda bir kez bilgi talep edebilir.

California Shine the Light yasası kapsamında daha fazla bilgi talep etmek isterseniz ve California’da ikamet ediyorsanız, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Küçük Kullanıcılar için California Gizlilik Hakları (California İş ve Meslekler Yasası Bölüm 22581)

California İş ve Meslekler Yasası bölüm 22581, çevrimiçi sitelerin, hizmetlerin veya uygulamaların kayıtlı kullanıcıları olan 18 yaşın altındaki Kaliforniya sakinlerinin, halka açık olarak yayınladıkları içerik veya bilgilerin kaldırılmasını talep etmelerine ve almalarına izin verir.

Bu tür verilerin kaldırılmasını talep etmek için ve Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak Bizimle iletişime geçebilir ve hesabınızla ilişkili e-posta adresini dahil edebilirsiniz.

Talebinizin, çevrimiçi olarak yayınlanan içeriğin veya bilgilerin tamamen veya kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını garanti etmediğini ve yasaların belirli durumlarda kaldırmaya izin vermediğini veya gerektirmediğini unutmayın.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü şahıs bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü şahsın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikası sayfasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikası sayfasında yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında Sizi bilgilendireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikası sayfasının üst kısmındaki “Son güncelleme” tarihini güncellemeden önce Size e-posta ve/veya Hizmetimizle ilgili belirgin bir bildirim yoluyla bilgi vereceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikası sayfasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bizimle iletişime geçin

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

E-posta ile: aylin@travelertopia.com
Web sitemizde bu sayfayı ziyaret ederek: https://travelertopia.com/iletisim